Sử lý sự cố thông thường cho bộ đèn lắp bóng Sodium, Metal halide

1. Đèn không sáng, thay đèn tốt vẫn không sáng:

1.1 Tính năng ngắt an toàn của chấn lưu đã làm việc, nên dòng điện ra đèn đã bị ngắt. Cắm điện lại xem bóng đèn có sáng không.Lưu ý, bóng metal halide nếu đã phát sáng trước đó cần có thời gian nguội bớt trước khi khởi động lại. 
1.2 Chắc chắn lắp bóng đèn metal halide đúng công suất của chấn lưu. Lắp lại bóng đèn phù hợp.
1.3 Chắc chắn điện áp nguồn phù hợp với điện áp cho phép ghi trên nhãn chấn lưu. Kiểm tra điện áp nguồn đúng với dải điện áp ghi trên nhãn chấn lưu. Nếu đã xảy ra quá điện áp, cầu chì trong chấn lưu đã đứt, cần phải thay chấn lưu khác.
1.4 Ngắt điện nguồn, đo điện trở giữa 2 điểm tiếp xúc của đui đèn với đất.Điện trở phải rất lớn. Nếu không, có thể đui đèn, dây nối đui đèn, hoặc vỏ thiết bị có vấn đề. Kiểm tra tất cả các mối nối, dây dẫn, vít siết, các điểm tiếp xúc trong đui đèn. Có thể có mảnh dây mỏng, hoặc chi tiết dẫn điện nào đó rơi vào các điểm tiếp xúc, gây rò rỉ hoặc ngắn mạch.

2.Đèn có lúc phát sáng, lúc không : Có thể lúc này đèn phát sáng, lúc khác thì không. Đây là hiện tượng đặc trưng của bóng đèn sắp hỏng hoặc sử dụng sai dây dẫn điện, hoặc bóng đèn không phù hợp.

3. Bóng đèn mới nhưng phát ra ánh sáng ngả màu xanh nhạt: Bóng đèn có công suất lớn hơn công suất chấn lưu, nên bóng đèn bị thiếu “năng lượng”, nhiệt độ màu ánh sáng ngả về màu “lạnh”. Thí dụ bóng 70W dùng chấn lưu 35W thì ánh sáng đổi màu xanh nhạt, thay vì màu vàng ấm. Kiểm tra nhãn bóng đèn và nhãn chấn lưu có công suất tương thích với nhau hay không. Thay đổi chấn lưu phù hợp.  

4.Bóng đèn đã phát sáng tốt, nhưng phụt tắt sau khoảng 30 phút:

4.1 Tính năng ngắt cuối tuổi thọ của chấn lưu được kích hoạt, ngắt điện ra đèn. Có thể đèn sắp hỏng, gây ra hiện tượng chỉnh lưu hoặc điện áp tăng/giảm bất thường. Thay bóng đèn mới. Bật điện lại để chắc chắn cả bộ đèn hoạt động bình thường.

4.2 Chắc chắn không lắp nhầm bóng sợi đốt hoặc halogen có cùng hình dáng với bóng metal halide (thông thường bóng PAR sẽ trông gần giống với HCI-PAR). Thay bóng đèn ngay nếu phát hiện lắp nhầm, vì sự cố có thể làm hỏng chấn lưu rất nhanh

5. Bóng đèn khởi động được, nhưng liên tục tắt, rồi tự khởi động lại

5.1 Kiểm tra điện áp nguồn có ổn định không , phù hợp với dải điện áp cho phép của chấn lưu. Nếu điện áp ổn định, hãy nghĩ đến việc thay chấn lưu có điện áp phù hợp với điện áp nguồn. 
5.2 Kiểm tra bộ đèn có lắp trong khu vực có nhiệt độ cao bất thường không (lò hơi, lò sấy). Chu kỳ sáng - tắt khoảng 2 - 4 giờ. Di chuyển bộ đèn sang vị trí mát hơn, hoặc thông gió cho khu vực, hoặc chuyển hướng nguồn nhiệt ảnh hưởng đến bộ đèn. 
5.3 Nếu đây là bộ downlight, kiểm tra xem  có bóng đèn phụ nào đang phát sáng đồng thời không. Tháo bóng đèn phụ xem bộ đèn chính hoạt động bình thường không. Nếu đúng thế, thì sửa chữa bộ cảm biến trên mạch đèn phụ. Liên hệ với nhà sản xuất để biết bóng đèn phù hợp. Một số trường hợp hãn hữu, điện trở dây dẫn làm giảm điện áp mồi đèn. Thay dây dẫn phù hợp. 

6.Bóng đèn nhấp nháy thấy rõ bằng mắt thường

6.1 Chắc chắn không lắp nhầm bóng sợi đốt hoặc halogen có cùng hình dáng với  bóng metal halide (thông thường bóng PAR sẽ trông gần giống với HCI-PAR).Thay bóng đèn ngay nếu phát hiện lắp nhầm,vì sự cố có thể làm hỏng chấn lưu rất nhanh.   
6.2 Chắc chắn bộ đèn không lắp với bộ  điều chỉnh độ sáng (dimmer). Trong một   số trường hợp, mạch điều chỉnh độ sáng  gây nhấp nháy bóng đèn metal halide.  Tháo bỏ mạch điều chỉnh độ sáng ngay lập
 tức.

Được đăng vào

Viết bình luận