Sản xuất phụ kiện chiếu sáng

1. Khuân đột dập:

2. Khuân đúc áp lực, ép phun, khuân composite:

Được đăng vào

Viết bình luận