Sản xuất cột đèn đế gang

1. Nguyên vật liêu:

                      Gang máy phế liệu                                                                Than cốc

2. Đốt lò nấu gang:

3. Đổ gang nóng chảy vào khuân cát:

4. Thành phẩm lấy ra từ khuân cát:

5. Tiện thành phẩm, làm sạch bề mặt thành phẩm:

6. Sơn phủ bề mặt, màu sắc theo sự lựa chọn khách hàng:

 

Được đăng vào

Viết bình luận