Hệ thống máy móc chế tạo khuân mẫu.

                                               Máy phay CNC - SHIROKA ( Nhật Bản)

                                                  Máy phay CNC - Washino ( Nhật Bản)

                                                             Máy xung điện Joemars

                                                             Máy xung điện Topmax

                                                              Máy mài phẳng Nikko

                                                                        Máy khoan cần

                                                                        Xưởng khuân mẫu 

Được đăng vào

Viết bình luận