Giao hữu bóng đá văn phòng miền bắc

Hình ảnh đội bóng tiêu biểu trước giờ giao hữu;

Được đăng vào

Viết bình luận