Độ thể hiện màu ánh sáng ( Ra)

- Ra > 90 : Thiết kế, hội họa, triển lãm

- Ra = 80-89 : Chiếu sáng văn phòng

- Ra = 70-79 : Chiếu sáng công nghiệp

- Ra = 60-69 : Chiếu sáng các nhà xưởng lắp đặt

- Ra = 40-59 : Nhà kho 

- Ra = 10-40 : Chiếu sáng ngoài nhà

Độ thể hiện màu của bóng đèn càng cao, màu sắc đồ vật càng được thể hiện chính xác

Được đăng vào

Viết bình luận