Cột cờ

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Để có bản vẽ chi tiết sản phẩm xin liên hệ tới văn phòng công ty:          * Miền Bắc: Tell - 04 37191896   Fax - 04 37191848   Email - slightingvn@gmail.com          * Miền Nam: Tell - 08 73000560  Fax - 08 73000726   Email - chieusangngoaitroi@gmail.com  Mã hiệu Sản phẩm Chiều cao (mét)  Đường kính đỉnh cột (mm) Đường kính đáy cột (mm) Kích thước lá cờ (mét) C6 6 68 130 1,50 x 1,00 C7 7 68 142 1,50 x 1,00 C8 8 68 152 1,80 x 1,20 C9 9 85 180 2,40 x 1,60 C10 10 85 190 2,40 x 1,60 C11 11 86 200 3,00 x 2,00 C12 12 86 212 3,00 x 2,00 C13 13 100 236 3,60 x 2,40 C14 14 100 247 3,60 x 2,40 C15 15 100 257 3,60 x 2,40 C16 16 100 268 4,50 x 3,00 C17 17 100 278 4,50 x 3,00 C18 18 120 310 4,50 x 3,00 C19 19 120 320 5,40 x 3,60  C20 20 120 330 5,40 x 3,60

Để có bản vẽ chi tiết sản phẩm xin liên hệ tới văn phòng công ty:

         * Miền Bắc: Tell - 04 37191896   Fax - 04 37191848   Email - slightingvn@gmail.com

         * Miền Nam: Tell - 08 73000560  Fax - 08 73000726   Email - chieusangngoaitroi@gmail.com

 Mã hiệu
Sản phẩm

Chiều cao
(mét)

 Đường kính
đỉnh cột (mm)

Đường kính
đáy cột (mm)

Kích thước
lá cờ (mét)

C6

6

68

130

1,50 x 1,00

C7

7

68

142

1,50 x 1,00

C8

8

68

152

1,80 x 1,20

C9

9

85

180

2,40 x 1,60

C10

10

85

190

2,40 x 1,60

C11

11

86

200

3,00 x 2,00

C12

12

86

212

3,00 x 2,00

C13

13

100

236

3,60 x 2,40

C14

14

100

247

3,60 x 2,40

C15

15

100

257

3,60 x 2,40

C16

16

100

268

4,50 x 3,00

C17

17

100

278

4,50 x 3,00

C18

18

120

310

4,50 x 3,00

C19

19

120

320

5,40 x 3,60

 C20

20

120

330

5,40 x 3,60

Sản phẩm bán chạy