Cột cờ

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Để có bản vẽ chi tiết sản phẩm xin liên hệ tới văn phòng công ty: * Miền Bắc: Tell - 04 37191896 Fax - 04 37191848 Email - slightingvn@gmail.com * Miền Nam: Tell - 08 73000560 Fax - 08 73000726 Email - chieusangngoaitroi@gmail.com ...

Để có bản vẽ chi tiết sản phẩm xin liên hệ tới văn phòng công ty:

         * Miền Bắc: Tell - 04 37191896   Fax - 04 37191848   Email - slightingvn@gmail.com

         * Miền Nam: Tell - 08 73000560  Fax - 08 73000726   Email - chieusangngoaitroi@gmail.com

 Mã hiệu
Sản phẩm

Chiều cao
(mét)

 Đường kính
đỉnh cột (mm)

Đường kính
đáy cột (mm)

Kích thước
lá cờ (mét)

C6

6

68

130

1,50 x 1,00

C7

7

68

142

1,50 x 1,00

C8

8

68

152

1,80 x 1,20

C9

9

85

180

2,40 x 1,60

C10

10

85

190

2,40 x 1,60

C11

11

86

200

3,00 x 2,00

C12

12

86

212

3,00 x 2,00

C13

13

100

236

3,60 x 2,40

C14

14

100

247

3,60 x 2,40

C15

15

100

257

3,60 x 2,40

C16

16

100

268

4,50 x 3,00

C17

17

100

278

4,50 x 3,00

C18

18

120

310

4,50 x 3,00

C19

19

120

320

5,40 x 3,60

 C20

20

120

330

5,40 x 3,60

Sản phẩm bán chạy