Chiếu sáng tuyến đường Biểu Nghi ( Quôc lộ 10 cũ) đi thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Tuyến đường này là Quốc lộ 10 cũ. Điểm đầu của quốc lộ 10 cũ là điểm giao với quốc lộ 18 tại Biểu Nghi thuộc xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh. Quốc lộ 10 cũ đi qua phà Rừng, thị trấn Núi Đèo (Thủy Nguyên) rồi qua cầu Bính vào nội thành Hải Phòng và gặp Quốc lộ 10 mới tại thị trấn An Lão.

Được đăng vào

Viết bình luận