Chiếu sáng Quôc lộ số 2 đoạn đi qua Tỉnh Phú Tho

                  ( Quôc lộ 2 đoạn Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)

Được đăng vào

Viết bình luận