Chiếu sáng khu tái định cư Nam Trung Yên - Hà Nội giai đoạn 2

Dự án Khu tái định cư Nam Trung Yên là một dự án lớn của Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Trong đó, TP Hà Nội đầu tư 240 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Được đăng vào

Viết bình luận