Chiếu sáng đường Lam Sơn và Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

                     Chiếu sáng đường Nguyễn Tất Thành - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

                              Chiếu sáng đường Lam Sơn - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Được đăng vào

Viết bình luận