Cấp bảo vệ điện của bộ đèn chiếu sáng

Cấp bảo vệ I (Biểu tượng đầu tiên) : Bộ đèn bắt buộc phải nối đất, an toàn cho người sử dụng khi chạm vào bộ đèn

Cấp bảo vệ II : Bộ đèn không cần nối đất, do đã có lớp vỏ cách điện phía ngoài

Cấp bảo vệ III : Bộ đèn không cần nối đất, do bộ đèn sử dụng điện áp thấp 12V

Bất cứ bộ đèn nào cũng phải ghi rõ 1 trong 3 chỉ số cấp bảo vệ sau đây. Nếu bộ đèn không ghi rõ chỉ số này, bạn nên hỏi rõ lại nhà cung cấp về chất ượng và xuất sứ của bộ đèn. Thường các bộ đèn không rõ suất xứ và  không đảm bảo chất lượng không ghi chỉ số này.

Được đăng vào

Viết bình luận