Cấp bảo vệ chống bụi và chống nước của bộ đèn chiếu sáng

 Bảng  liệt kê sau đây cung cấp thông tin về cấp bảo vệ, định nghĩa và ký hiệu (IP = Index Protection)

   * Bảo vệ chống bụi xâm nhập: Con số thứ nhất sau chữ IP:

   2 - Chống xâm nhập của vật thể rắn từ bên ngoài có đường kính hơn 12 mm 0 - Không có mức bảo vệ

   4 - Chống xâm nhập của vật thể rắn từ bên ngoài có đường kính hơn 1 mm.

   5 - Chống tích tụ bụi có hại.Không thể ngăn được hoàn toàn bụi, nhưng chấp nhận một lượng bụi nhất định mà thiết bị không bị hỏng

   6 - Ngăn bụi hoàn toàn  

   * Bảo vệ chống nước xâm nhập: Con số thứ 2 sau chữ IP

   3 -  Chống nước chảy từ trên xuống theo mọi hướng đến tối đa 60 độ. 
   4 -  Chống nước phun từ mọi góc độ   
   5 - Chống nước phun từ vòi có áp lực cao vào trực tiếp thiết bị theo mọi hướng. 
   7 -  Chống nước thấm vào thiết bị nếu thiết bị được ngâm trong nước theo thời lượng và áp suất xác định trước.   
   8 - Thiết bị thích hợp cho làm việc ngâm dưới nước liên tục theo các điều kiện được công bố bởi nhà sản xuất.

   Cấp bảo vệ IP tối thiểu của thiết bị chiếu sáng:

Các thiết bị chiếu sáng được sử dụng cần phải có hiệu quả sử dụng điện năng cao, độ bền và khả năng duy trì các đặc tính quang học trong điều kiện làm việc ngoài trời tốt và phải có cấp bảo vệ IP tối thiểu theo quy định trong bảng dưới đây:

 
Được đăng vào

Viết bình luận