Cao độ liên quan đến công suất sử dụng bộ đèn chiếu sáng

- Tùy thuộc vào cao độ đặt đèn tính toán trong chiếu sáng, để đảm bảo yêu cầu về hạn chế chói lóa và hiệu quả của hệ thống chiếu sáng, chủng loại công suất bóng đèn sử dụng trong các thiết bị chiếu sáng cần tuân theo tiêu chuẩn nhất định theo bảng dưới đây:

Trong trường hợp sử dụng các bộ đèn có thiết kế đặc biệt để hạn chế chói lóa ( sử dụng công nghệ -kỹ thuật cao, từ các nhà sản xuất có uy tín ), cao độ đặt đèn tối thiểu có thể cho phép giảm đi tối đa 1,5 lần so với tiêu chuẩn trên.

Được đăng vào

Viết bình luận