Bóng Metal Halide

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

1. Bóng Metal halide đui hai đầu ( Chuôi) R7s: 2. Bóng Metal Halide dạng Elips đui xoáy ( chuôi ) E27: 3. Bóng Metal halide dạng ống thẳng đui xoáy ( chuôi ) E40 : 4. Bóng Metal halide đui cắm ( chuôi ) G12: 

1. Bóng Metal halide đui hai đầu ( Chuôi) R7s:

2. Bóng Metal Halide dạng Elips đui xoáy ( chuôi ) E27:

3. Bóng Metal halide dạng ống thẳng đui xoáy ( chuôi ) E40 :

4. Bóng Metal halide đui cắm ( chuôi ) G12: 

Sản phẩm bán chạy