Bóng đèn cao áp thủy ngân ( Mercury)

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

1. Thông số kỹ thuật bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ( mã SP - HSB) :  2. Thông số kỹ thuật bóng cao áp thủy ngân gián tiếp ( mã SP - HSL ) :

1. Thông số kỹ thuật bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ( mã SP - HSB) : 

2. Thông số kỹ thuật bóng cao áp thủy ngân gián tiếp ( mã SP - HSL ) :

Sản phẩm bán chạy